dissabte, 17 de juny de 2017

1er aniversari #IFCarcaixent2016 o perquè se cremarà (altra vegada) la muntanya de Carcaixent si no fem res per evitar-ho...

Ara fa just un any estava a La Gomera treballant en l'elaboració del Pla Integral de Defensa contra Incendis Forestals del Parc Nacional de Garajonay. Ara fa un any va ser un d'eixos dies complicats que de vegades et toca viure. Cap a les 17:30h una telefonada m'avisava del incendi forestal de Carcaixent. Pintava mal. Hi havia altre Gran Incendi Forestal a Bolbaite.

De seguida començaren les telefonades, missatges, imatges... els companys de Medi XXI es ficaren en marxa. Jo a milers de quilòmetres de casa i ells treballant de valent a Carcaixent. Fins i tot el David Caballero va agafar el cotxe i es va pegar una pallissa venint des de Madrid per documentar el foc. Gràcies a ell, i a Quico, i a JL, i a... tenim molt de material per documentar el que va passar... 

És dur estar lluny quan se't cremen "les teues muntanyes". Aquelles per les que passejaves amb el teu iaio i per les que has corregut tantes aventures... el valor afectiu també importa en estos casos.

Primeres hores del incendi forestal de Carcaixent 2016. Font: I. Vidal Canet. 

Hui, un any després, casualment, estic a una jornada sobre Gestió Forestal Sostenible al nord de Castelló a un municipi que aposta per fer política forestal activa (Vilafranca). Ironies de la vida... I no puc evitar fer-me una pregunta... Pot tornar a passar a Carcaixent? 

I tot i que me fot la resposta, per desgràcia, sí. Tornarà a passar. Especialment si no fem res (responsables polítics, tècnics, propietaris forestals, ciutadania...) per evitar-ho. En abril de 2016 vaig escriure un article (I perquè se cremarà la muntanya de Carcaixent?) en el que explicava que Carcaixent havia patit Grans Incendis Forestals (G.I.F. - de més de 500 hectàrees) en els anys 1973, 1981, 1991, 2000, 2010... i ara podem afegir el 2016. Però els arguments segueixen 100% vigents.

Si vos pareu a pensar-ho cada 10 anys aproximadament se'ns crema la muntanya. Però, per què?????

Doncs mireu, bàsicament perquè com va dir l'Albert Einstein, si sempre fem el mateix no podem esperar resultats diferents... Des de que la societat moderna va anar abandonant progressivament els terrenys agrícoles i els usos agroforestals la cosa no ha canviat gens. Al contrari. Ha empitjorat. Abans no hi havia tantes cases enmig de masses forestals. Ni hi havia una situació de context com la que imposa el canvi climàtic... la gent era rural. Ara és urbana. I això té conseqüències.

I si no fem res, en els propers 10 anys tornarem a posar llaços negres al Facebook, i lamentarem, i maleirem en arameu... però se'ns tornarà a cremar la muntanya.

Foc secundari que a punt va estar d'entrar al barranc Ample (Sant Blai) i que va omplir de fum La Ribera. Font: David Caballero

Joves observen com el foc avança abans de l'arriba dels bombers a Sant Blai i la posterior evacuació. Una població formada és fonamental en este tipus de circumstàncies. Font: David Caballero


1 any de bones intencions i poques accions sobre el territori. 

El meu equip i jo mateix ens hem implicat directament en el post-incendi en l'escala tècnica que ens pertoca. Durant l'incendi ens ficàrem a disposició del Director d'Extinció (qui mana en el PMA) i ajudàrem a coordinar la defensa de Santa Marina i de l'Hospital de La Barraca. (Podeu llegir un extens informe al respecte ací). Després ens encomanaren un informe sobre treballs d'emergència i una valoració de danys. Hem participat activament en la mesa de concertació i ara intentem ajudar al grup promotor post incendi que està dirigint un procés participatiu interessant i molt necessari. Se planteja comprar la muntanya de Carcaixent (que és majoritàriament privada). En este temps, gràcies al treball del Grup Promotor Post Incendi Forestal de Carcaixent hem sabut, per exemple, què pensa la gent del nostre poble respecte d'esta qüestió o de l'existència d'espais naturals protegits.

Enquesta realitzada pel Grup Promotor Post IFCarcaixent sobre la percepció social dels incendis forestals i el seus aspectes associats. Font: Grup Promotor


Sobre la propietat forestal a Carcaixent. Un dels principals condicionants. 

És important indicar que l'estructura de la propietat del sòl forestal a Carcaixent és fonamentalment privada. Concretament més del 90% de la superfície està en mans de particulars i la resta és de domini públic (una parcel·la al Realenc i el Paratge Natural Municipal de l'Hort de Soriano). La bona notícia és que la propietat no està excessivament fragmentada. 3 propietaris tenen més de 1.500 hectàrees d'un total de 2.700. La resta són xicotets propietaris.

Hi ha qui pregunta que per què no s'expropien eixos terrenys. Bé, ací van algunes consideracions al respecte. Segons allò que estableix la Llei 3/93 forestal valenciana que en el cas d'abandó o deixadesa per part dels propietaris de terrenys forestals de l'exercici d'aquells deures dominicals que suposen greus implicacions per a la conservació dels terrenys forestals, s'obri la possibilitat d'una expropiació forçosa per part de la Generalitat Valenciana.

Al Títol III, article trenta-nou s'estableix que la Generalitat Valenciana incrementarà el seu patrimoni forestal amb la finalitat de contribuir al compliment dels objectius de la llei, adquirint terrenys forestals o drets reals sobre aquests, mitjançant compravenda, permuta, donació, herència o llegat i mitjançant qualsevol altre procediment fins i tot l'expropiació.

I en este punt és on diu que l'expropiació es durà a terme conforme al previst en la legislació d'expropiació forçosa. El Govern Valencià pot acordar, a proposta de la Conselleria de Medi ambient, l'expropiació de terrenys forestals de propietat privada. S'ha de justificar la Utilitat Pública.

A l'article 9 diu que es pot justificar / declarar d'utilitat pública els terrenys forestals de propietat pública (1) o privada (2) que hagen de ser conservats i millorats per la seua transcendència hidrològic-forestal o per les seues funcions ecològiques o socials. En el cas dels privats diu que poden ser declarats protectors (i pot ser el pas previ a la seua expropiació) que tinguen una superfície superior a cent hectàrees i els situats en vessants que la seua pendent mitjana siga igual o superior al 50%. Per zones s'acomplirien un o tots els requisits.Corresponen al Govern Valencià concedir la declaració d'Utilitat Pública, previ procediment que garantisca, en tot cas, l'audiència dels titulars.


Situació de la muntanya de Carcaixent en moltes zones abans del incendi forestal de 2016. La densitat excessiva de pinar no gestionat implica una massa forestal impenetrable i molt vulnerable als incendis forestals. Esta tipologia de masses se sol produir després dels incendis per la gran quantitat de llavor que llança el pi blanc (Pinus halepensis) al pas del foc. Font: Dalmau Rovira, 2015.


Les causes de l'expropiació han de ser necessàriament la utilitat pública o bé l'interès social. Una vegada la utilitat pública o l'interès social s'han justificat adientment l'Administració fixa els béns de necessària ocupació, definint-los singularment. En aquest tràmit se segueixen els següents passos: El beneficiari de l'expropiació formula una relació de béns i drets a expropiar. Aquesta relació ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el de Província i en un dels diaris de major circulació en aquesta, comunicant-ho als Ajuntaments on es trobe la cosa a expropiar per a la seua publicació en el tauler d'anuncis. El Subdelegat del Govern obri un termini de 15 dies d'informació pública, en el qual qualsevol persona podrà aportar els documents necessaris per a la rectificació dels possibles errors que pogueren existir. El subdelegat del Govern resol en el termini de 20 dies a la vista de les al·legacions presentades.

El problema és que per expropiar fan falta diners. I a més, si se compra la muntanya,... s'haurà de gestionar, no? I si és pública, la responsabilitat d'eixa gestió també ho és. Hi ha opcions mixtes com els convenis, o la custòdia del territori... però totes elles impliquen recursos per la gestió.

Si se planteja, caldrà fer-ho bé. El Doctor en Geografia, Paco Tortosa i Pastor, savi en matèria territorial, ment inquieta, productor agrícola local i altres moltes coses, va proposar fer una recollida de diners privats per l'adquisició i posada en marxa d'un projecte. Siga quina siga l'opció triada (obligar als propietaris a gestionar, comprar, expropiar, consorciar, ...) el que és evident és que de la mateixa manera que tenim un Pla General d'Ordenació Urbana cal planificació forestal. Cas contrari tindrem molts més problemes dels que ja tenim. I a més, s'ha d'actuar amb urgència. El desert ja toca a la nostra porta, i els incendis no ajuden.

Treballs d'inventari forestal associats a un projecte d'ordenació forestal.
Font: Dalmau Rovira, 2013. Medi XXI GSA.

Zona forestal degradada del sud d'Alacant. Font: Dalmau Rovira, 2004


Una estratègia. Del negre al verd en 10 anys.

Si el Govern actual o l'anterior a Carcaixent s'haveren plantejat una política forestal seriosa possiblement l'escenari podria haver estat altre. Però el cas és que, per desgràcia, no ha estat entre les seues prioritats pels motius que siga.

Ara, aprofitant que la ciutadania s'ha mostrat preocupada pel problema, seria interessant replantejar l'escenari i posar la prevenció d'incendis i la gestió forestal del nostre territori, amb fets, damunt de la taula. En este sentit, serveixen perfectament un fragment de Constan Amurrio, Degà del Col·legi valencià d'Enginyers de Monts, que fa poc va publicar la premsa, i que deia així:

"... Per a cercar alternatives d'acció política forestal que siguen social, ambiental i econòmicament viables, s'ha de fer un esforç i començar encertant el diagnòstic. L'augment dels grans incendis forestals és una conseqüència directa de l'actual acumulació de biomassa forestal, mai abans coneguda, derivada al seu torn de l'absència de gestió, per l'abandó dels espais agroforestals i la despoblació interior..."

Àrea forestal gestionada. Serveix per a que quan hi ha un incendi forestals l'operatiu d'emergències tinga alguna oportunitat de plantar cara al foc. Font: Dalmau Rovira, 2014


És a dir, la manca d'activitat al territori fa que siga caldo de cultiu per als incendis forestals. I per això cal estratègia. Cal política forestal. Cal pressupost, i per suposat, cal voluntat política. En este sentit algunes de les accions a desenvolupar podrien ser les següents:

A1. Projecte de Restauració Hidrològica Forestal urgent de l'àrea cremada incloent en paral·lel un programa de formació de personal que treballarà en l'execució dels treballs.


Estos treballs serveixen per intentar minimitzar els danys, i malgrat que durant aquest any haurien d'haver-se fet i no s'han fet, encara se poden prendre mesures per reduir els danys sobre el sòl, la vegetació i la fauna generant a l'hora llocs de treball.

Objectiu de l'acció:
ordenar tots els treballs a desenvolupar en la zona cremada i valorar-los econòmicament amb detall. previndre l'erosió i els problemes de contaminació que pot provocar la sendra amb hidrotècnies de restauració i protecció del sòl abans de les pluges de tardor. Formar a personal en l'atur del món agrari per a desenvolupar treballs forestals aprofitant que tenen base de maneig de ferrament (motoserres, tractors...). Generar llocs de treball i millorar el temps de recuperació.

Termini de redacció: 1 mes.
Termini d'execució: 4 mesos.


Construcció de fagines (barreres) per evitar l'erosió post - incendi forestal.
Font: Dalmau Rovira, 2011


A2. Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals.

Els plans locals de prevenció d'incendis forestals estableixen les mesures per reduir la possibilitat de que s'inicie el foc. Carcaixent hauria de tindre'l des de fa molts anys, però cap govern ha decidit la seua redacció.

Objectiu de l'acció: articular mesures per previndre els futurs incendis amb el maneig de la regeneració natural que puga haver treballant sobre la massa forestal que s'ha salvat i les illes verdes que queden dins del cremat per a afavorir la seua conservació. Canalitzar el voluntariat que ha sorgit arran de l'incendi per a fer feines de gestió forestal en àrees estratègiques amb tallers formatius (refaldat de pins, ajuda a la regeneració...) i preparar accions de plantació quan arribe la tardor.

Termini de redacció: 6 mesos.
Termini d'execució: 5 - 10 anys.

Treballs forestals de prevenció d'incendis al voltant de la urbanització Puig Gros de Carcaixent en la Serratella. Font: Dalmau Rovira, 2010.A3. Execució de les mesures contemplades en els Plans d'Autoprotecció de les urbanitzacions de Carcaixent.

Carcaixent va ser el primer municipi valencià en tindre tots els plans d'autoprotecció de les seues urbanitzacions aprovats. El problema és que els particulars no sempre han estat disposat a assumir la seua part de responsabilitat en la implantació d'estos plans. Solament la urbanització Santa Marina, amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Carcaixent, va avançar en la seua aplicació. En este sentit altres urbanitzacions com Sant Blai i el Tir de Colom decidiren no invertir en la seua autoprotecció malgrat l'esforç que se va fer (amb diners públics) per generar infraestructures defensives.

Objectiu de l'acció: Protegir les àrees d'interfície urbana forestal i acomplir allò que preveuen els plans aprovats des de 2007 però que no s'han executat amb participació dels veïns via cofinançament com ja se va fer en Santa Marina.

Termini d'execució: 12 mesos.

Resum econòmic de la inversió feta en autoprotecció contra incendis forestals a Carcaixent entre 2006 i 2015. Esta imatge correspon a una acció formativa desenvolupada a Sant Blai i Tir de Colom l'any 2015. Cal assenyalar que la major part de la inversió pública indicada en els valors que apareixen corresponen a la inversió feta per la urbanització Santa Marina. La major part de diners públics corresponen a 2 ajudes de diners de la Generalitat Valenciana a la urbanització Sant Blai. 
Font: Medi XXI GSA

Treballs forestals al perímetre de la urbanització Sant Blai emmarcats en el seu Pla d'Autoprotecció davant el risc d'incendis forestals desenvolupats amb inversió pública (Pla Confiança)
Font: Medi XXI GSA


A4. Paral·lelament a l'acció A1. Redacció i subscripció d'acords amb els propietaris forestals de Carcaixent per a possibilitar una gestió mancomunada coordinada per l'Ajuntament o estudi d'altres alternatives (compra, expropiació, custòdia del territori...).

Objectiu de l'acció: Possibilitar la gestió forestal de la major part del terme municipal vist que la propietat és fonamentalment privada. L'avantatge és que amb 4 propietaris se podria tindre la major part del territori. Si a això se li afegeixen els Dominis Públics (caldrà acord amb Confederació) la resta de propietaris resultaran més fàcils d'incorporar al procés.

Termini d'execució: 1 mes i mig.


A5. Vertebració ciutada i capitalització del voluntariat.


Val a dir que està acció s'està desenvolupant. La Mesa de Concertació post incendi forestal que organitza la Generalitat Valenciana mitjançant la Direcció General de Prevenció d'Incendis va donar com a resultat que diferents col·lectius locals i persones particulars s'estiguen organitzant al voltant del grup promotor que actualment està desenvolupant tasques formatives (molt important) per a que l'acció voluntària siga útil.

Notícia apareguda a la premsa referent als treballs de concertació després del incendi de 2016.
Font: Notícia sencera a Ribera Express


A més de les esmentades cabrien altres propostes com ara:

A6. Gestió integrada dels plans d'ocupació i coordinació per a treballs d'emergència i millora forestal.

A7. Pla municipal de gestió agrícola preventiva.

A8. Projecte de recuperació i millora del Paratge Natural Municipal Hort de Soriano.

A9. Projecte de millora forestal de La Bossarta (sòl públic).

A10. Execució dels treballs d'urgència previstos en les accions A1, A2, A4, A6, A7 i A8 sobre una superfície de 2.200 hectàrees


En resum, caldria articular una política agroforestal local orientada a aprofitar les nostres muntanyes si no volem tornar a les lamentacions en uns anys.

Una aposta per invertir en matèria agroforestal generaria de forma directa la creació de llocs de treball, ajudaria a la fixació de població al territori, lògicament, serviria per fer una prevenció efectiva dels incendis forestals, permetria la mitigació a escala local dels efectes del canvi climàtic... i altres beneficis als quals no sembla lògic ni raonable renunciar.

Cal aprofitar totes les ferramentes disponibles per al desenvolupament d'una gestió forestal sostenible a Carcaixent. Si se vol conservar el patrimoni forestal i generar al mateix temps un benefici per la societat local és necessària la creació de paisatges resilients davant el risc d'incendi.

Calen fets, i no paraules, o tornarem a veure taques negres com està embrutant les nostres muntanyes. Ha de tindre's en compte que tard o prompte, allò que no gestionem nosaltres ho acabarà gestionant el foc. Poden prendre's mesures ara, i preparar el futur, o pot no fer-se res, i lamentar-ho quan torne a passar. De nosaltres depèn.

Perímetre del incendi forestal de Carcaixent de l'any 2016.
Font: Medi XXI GSA


Vídeo amb algunes imatges del treball de camp desenvolupat després del incendi foresta de 2016 a Carcaixent. Font: Medi XXI GSA


dimarts, 21 de febrer de 2017

Xàbia 2017. Participación pública, conciliación de intereses, percepción del riesgo y prevención de incendios forestales

El lunes 20/02/2017 se presentó en el Ayuntamiento de Xàbia (Marina Alta, Alicante) el programa de trabajo que se propone seguir para la elaboración del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, así como una propuesta metodológica basada en la participación pública y la conciliación de intereses integradas en el proceso de Planificación Territorial Estratégica.

El equipo de Medi XXI GSA (que tengo el placer y la responsabilidad de dirigir) estableció una delegación en Alicante en el año 2015. Nuestro compañero Raimon Pérez, Ingeniero Forestal y Licenciado en Ciencias Ambientales responsable de la Delegación, premiado por la UPV por su trabajo de prevención de incendios forestales en Torrent (Valencia) en el año 2011, ha trabajado desde entonces intensamente en diversos proyectos en colaboración con algunos de los principales municipios alicantinos y con las principales comunidades de propietarios que constituyen una de las comarcas más complicadas desde el punto de vista de la Interfaz Urbano - Forestal en Alicante.

Fruto de este trabajo intenso de los equipos de Alicante y Valencia, y gracias al proyecto SIDEINFO de Torrent (premiado en 2012 en los "Dubai International Awards" de la Organización de Naciones Unidas - Hábitat) del cual tuvo conocimiento la localidad de Xàbia antes de conocernos, a principios del año pasado iniciamos los contactos para colaborar en la prevención de incendios forestales en la localidad.

Vídeo resumen del proyecto SIDEINFO de Torrent en el marco del proyecto europeo FIRESMART
Fuente: Medi XXI GSA

En los contactos iniciales de 2016 se estableció la necesidad de iniciar los trabajos de planificación preventiva dado que el Consistorio era consciente del riesgo que presentaba su municipio y se mantuvieron diferentes reuniones que culminaron con una serie de propuestas entre las que estaba la necesidad de abordar el plan local de prevención de incendios forestales.

Cabe reseñar que Xàbia disponía de un Plan Municipal de Emergencias ante el riesgo de desastres naturales aprobado desde el año 2006 (cuatro años antes de la entrada en vigor de la legislación valenciana de emergencias) que sustituía otro plan aprobado en los años 90. Este detalle es importante porque, de facto, son muchos los municipios que incumplen la normativa vigente en materia preventiva y operativa.

E incluso aquellos que cumplen la normativa y han elaborado sus planes, se encuentran con verdaderos problemas a la hora de materializarlos por causas de lo más diverso. Por todo ello, conscientes de la necesidad de hacer una planificación realista (vs optimista), nuestro equipo abordó la cuestión desde un enfoque conciliador en el que la participación pública aporte opciones de que lo que se ponga en el papel acabe plasmado sobre el territorio. 

Primera reunión del Plan de Prevención de Incendios Forestales de Xàbia en la que participamos parte de los miembros del equipo redactor ante los actores implicados (Policía Nacional adscrita, Guardia Civil, Cruz Roja, Brigades Rurals, Bombers Alacant, Creu Roja, técnicos municipales, representantes políticos, comunidades de propietarios...). 
Fuente: Medi XXI GSA


La integración de los agentes locales en este tipo de procesos resulta fundamental a la hora de diseñar acciones que, si bien han de tener un marcado carácter técnico, van a implicar cuestiones de índole territorial en los que las consideraciones de sus futuros beneficiarios es clave. 

El trabajo de participación pública con actores locales y municipios es complicado. De hecho en los 16 años de experiencia del equipo hemos trabajado desde conflictos taurinos vs antitaurinos para la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental para un ayuntamiento hasta conflictos entre vecinos y ayuntamiento por cuestiones acústicas. Y al final la experiencia sobre el terreno en conflictos reales demuestra que cambia el problema, pero muchos de los procesos sociales son los mismos. 

Entre los años 2014 y 2016 hemos tenido la suerte de participar y colaborar a través de nuestra Delegación en Canarias en un ambicioso Plan de Prevención Social de Incendios Forestales en la isla de La Gomera. Este proyecto ha sido muy enriquecedor en tanto en cuanto a la experiencia de más de 10 años del equipo en planes de participación pública con comunidades de propietarios en materia de prevención del fuego desde nuestra perspectiva forestal / ingenieril, hemos sumado el inmenso conocimiento que nos han aportado desde la Universidad de La Laguna y su Instituto de Ciencias Sociales y Políticas. Este proceso ha implicado a antropólogos, sociólogos y otros profesionales de las ciencias sociales que nos han aportado puntos de vista muy interesantes y a los que hemos intentado aportar nuestra experiencia. 

El resultado, de momento, un plan integral de defensa contra incendios forestales que ha contado con un amplísimo proceso de participación pública que ha enriquecido las propuestas y que lejos de percibirse como un trabajo "teórico" se percibe a día de hoy como un trabajo útil para los objetivos que persigue.

Diferentes momentos de la participación pública y formación asociada al Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales de La Gomera. Fuente: Medi XXI GSA


También hemos trabajado con en estos tres últimos años con miembros del Colegio de Psicólogos de Andalucía, concretamente con integrantes del Área de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres en proyectos orientados a entender la percepción del riesgo por parte de aquellas personas o comunidades que viven en zonas de riesgo. 

Lógicamente, a lo largo de todo este proceso hemos intentando aprender. Y hemos aprendido muchas cosas relacionadas con la conciliación de intereses, la mediación en conflictos y su implicación práctica para la prevención de incendios forestales. 

Una de las cosas que hemos aprendido es que “Las personas responden a los peligros de acuerdo a las percepciones de los riesgos que poseen. Lo que perciben, por qué lo perciben de esa forma y cómo se comportarán en consecuencia es una materia de gran importancia para las industrias y los gobiernos que tratan de evaluar e implementar nuevas tecnologías.” (Peters y Slovic, 1996).

Esta afirmación es aplicable a un alcalde, a un concejal, al presidente de una comunidad de propietarios, a un vecino particular, a un técnico... y claro, nos surgieron preguntas.

¿Qué es lo que hace que las personas, aún conociendo el peligro que corren frente a determinadas situaciones, asuman el riesgo de enfrentarlas? ¿Por qué si se sabe que existe un riesgo, y se informa a la comunidad, no se toman las medidas apropiadas para prepararse o mitigar el desastre? ¿Qué pasa con las acciones de intervención del Estado y las diferentes instituciones frente a la prevención de desastres, que no resultan eficaces? (Narváez et al, 2001)

Por ello, y para intentar encontrar respuestas, en Septiembre de 2015, y en colaboración con investigadores del Departamento de Estadística Aplicada y Operacional de la Universitat Politècnica de València y nuestr@s amig@s psicólog@s de Andalucía elaboramos un primer "Estudio para la caracterización de la percepción del riesgo de incendios forestales en la Interfaz Urbano-Forestal mediante estudio piloto" con nos aportó algunas ideas interesantes que hemos ido aplicando en todos nuestros procesos de planificación preventiva.

El proceso se basó en más de 180 encuestas "puerta a puerta" sobre una población total de 516 propietarios distribuidos en 4 urbanizaciones en zona de alto riesgo de incendio forestal. La encuesta tenía un total de 19 preguntas y nos permitió recopilar datos en diferentes materias como su conocimiento del entorno, la cuestiones básicas en materia preventiva, su percepción del riesgo, de la responsabilidad, de las cuestiones económicas...

Aspectos abordados en el proyecto sobre percepción del riesgo en Valencia (2015)
Fuente: Medi XXI GSA

Respuestas ante una eventual evacuación por incendio forestal afectando a la vivienda. 
Fuente: Medi XXI GSA


Todo este proceso de comprender algunos de los mecanismos que afectan cuestiones de participación pública, conciliación de intereses, percepción del riesgo y prevención de incendios forestales nos ha conducido a elaborar una metodología de trabajo que enriquece nuestros procesos de participación y nos aporta, además, un valor añadido en materia de diseño de actuaciones. 

Otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los últimos años es que la conflictividad (sea del tipo que sea) no aporta a los procesos de Planificación Territorial Estratégica. Cuando un proceso se enquista (por razones judiciales, conflictos entre vecinos, desencuentros entre colectivos y/o actores...) el proceso técnico queda truncado y pasa a un segundo plano.

Por eso nuestro equipo, desde hace años, intenta aportar un entorno de trabajo constructivo y basado en la colaboración entre actores (artículo Dejadez Urbano - Forestal sobre conflictividad relacionada con el fuego de Xàbia) entendiendo que, si bien existen diversos enfoques, la complejidad intrínseca a los incendios forestales (especialmente en zonas de Interfaz) requiere de dotes de negociación más allá de un planteamiento estricto en materia normativa. 

Y también, por las mismas razones, y por un profundo convencimiento de la necesidad de colaboración nuestro equipo ha generado múltiples recursos que han sido puestos a disposición de la comunidad de los incendios forestales gran parte del conocimiento adquirido en estos años con la intención de sumar esfuerzos en la construcción de una conciencia colectiva  

Me quedo con una cita que he aprendido en los últimos años y que trato de aplicar en el trabajo... 

"Primero, escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista, defienda ni discuta. Esto sólo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión". 

Dale Carnegie (1988 - 1955)

Carnegie promovió el concepto que hoy en día se conoce como "asunción de responsabilidades", defendiendo una idea que es, al menos, inspiradora: que resulta posible cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra actitud hacia ellos.

No esperemos pues que con imposiciones y medidas coercitivas cambien las cosas. Cuesta más convencer, por supuesto, pero a la larga siempre es mejor que vencer.

Esa va a ser una de las piedras angulares del trabajo en Xàbia (como lo es en los proyectos que estamos desarrollando en Baleares, Catalunya o Canarias en estos momentos). Es un municipio complicado y tras el incendio vamos a tener que gestionar conflictos. Pasa siempre. Pero al mismo tiempo supone un reto estimulante. Nuestra propuesta es clara, queremos contribuir con nuestra experiencia y esfuerzo a mejorar la situación. El plan debe cumplir con el objetivo de prevenir fuegos forestales pero también de dar oportunidades de control al operativo, por ello trabajaremos con el operativo para su diseño, por supuesto. Pero además, debe ser viable en cuanto a su ejecución. Y para ello habrá que hablar con las fuerzas políticas locales. Para llegar a consensos.

Dijo un escritor chino que se consideraba "hijo de las montañas" (Lin Yutang, 1895 - 1976), que "los conflictos existen siempre. El reto no es tratar de evitarlos, sino de entenderlos".

Nosotros somos forestales, ambientólogos, geógrafos, biólogos, agrónomos... y también nos consideramos hijos de las montañas. Sabemos que será un camino largo, es evidente, pero en beneficio de todos (incluídas nuestras madres, las montañas), trataremos de argumentar, convencer y construir puentes de comprensión, y colaboración.

En ello estamos. 


Miembros de Medi XXI GSA, una de las Brigadas Forestales y el Director del Parque Nacional de Garajonay con el Teide al fondo (La Gomera, 2015). Fuente: Medi XXI GSAdilluns, 28 de novembre de 2016

Están locos estos romanos... o luchando desde abajo por la sostenibilidad

1. "EN UN LUGAR DE LA GALIA"... (léase València...)

En alguna ocasión nos hemos ocupado en este espacio virtual de lo incongruente que resulta que España importe del orden de 50 a 60.000 millones de euros al año en energía (hecho que desequilibra la balanza comercial de forma relevante) existiendo como existen fuentes renovables de energía de las que andamos sobrados (por citar dos, energía solar, y biomasa...). 

Pero, dado que gusta este país de hacer bueno aquello de "Spain is different..." es una realidad triste y cotidiana que las grandes compañías eléctricas ejercen un férreo oligopolio y que nos vamos quedando atrás respecto a otros países más avanzados de nuestro entorno. Un ejemplo: si te quieres comprar un coche eléctrico, de momento lo puedes hacer si vives en zonas urbanas. 


Puntos para la recarga de vehículos eléctricos en España. Fuente: Electromaps

Afortunadamente existen notables excepciones, como la isla de El Hierro, cuya política energética supone un oasis en este desierto pero que por desgracia no es lo habitual. Pues bien, en Valencia, concretamente en el municipio de Serra, a los pies del Parque Natural de la Serra Calderona, existe una aldea de "irreductibles galos" que resiste a la dominación de los combustibles fósiles


En un rincón de València resiste una aldea al dominio de las grandes eléctricas luchando por su soberanía energética renovable frente a al dominación del Imperio Fósil. Fuente: Dalmau - Rovira, 2016


Su poción mágica es el ingenio, el tesón y el esfuerzo de las personas de Serra que durante años han trabajado duro para sacar adelante un proyecto que, sin duda, constituye un modelo a seguir en la escala local. Y todo ello ha salido adelante con muchas dificultades... ¿para qué ponerlo fácil si podemos ponerlo difícil?... pero pese a todo el municipio de Serra ha conseguido algo que algunos siguen poniendo en tela de juicio.

Imagen publicada por European Biomass Association (http://www.aebiom.org/) sobre el proyecto de Serra (Valencia) y el técnico responsable, el ingeniero Juan José Mayans. Fuente: AEBIOM


2. EL PROYECTO DE SERRA. UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD AGROFORESTAL A ESCALA LOCAL.


Serra es una localidad valenciana de apenas 3.142 habitantes (según el censo de 2015) de la comarca del Camp de Túria ubicada en el corazón del Parque Natural de la Sierra Calderona. Uno de los espacios forestales valencianos de mayor valor. 

El 95% de su superficie (5.730 hectáreas) se encuentra dentro del Parque Natural. La mayor parte de su territorio es de carácter forestal (más de 4.800 hectáreas), y además, cuenta con un riesgo de incendio medio - alto, por lo que el uso del fuego en determinadas actividades supone una amenaza tanto para el parque, como para la economía (por la destrucción del paisaje). 

Vista aérea del entorno agroforestal de Serra (València). Fuente: Google earth


El proyecto local de aprovechamiento de la bioenergía de Serra se marcó como objetivo por una parte reducir los gastos de gestión de los residuos verdes mediante la conversión de los residuos de jardinería, agricultura y forestales (procedentes fundamentalmente de trabajos de prevención de incendios) en biocombustible adecuado para usos locales. 

Fuentes de obtención de biomasa. Fuente: Medi XXI GSA


Con el objetivo de dotar al proyecto de viabilidad económica, uno de los primeros aspectos que se concretó fue la necesidad de activar la demanda local del producto. Sin la pata económica la sostenibilidad queda coja. Así pues bajo esta política el primer paso fue transformar edificios públicos en instalaciones de consumo de biomasa reemplazando las fuentes de calor tradicionales, basadas en combustibles fósiles (no renovable), por calderas modernas que demandaban biomasa vegetal (renovable).

Con la demanda de producto activada, se inició un proceso orientado a convertir los residuos verdes (entendiendo que eran un subproducto, y no un desecho) en un combustible sólido del que obtener energía: pellets de madera de procedencia local. Aquí una secuencia de imágenes del proceso seguido. Sencillo, pero eficaz.


1. Acopio de restos. El Ayuntamiento facilita a la ciudadanía la recogida de los restos. Fuente: Medi XXI GSA2. Los restos vegetales (incluidas hojas, ramas...) se trituran. Fuente: Medi XXI GSA

3. Los restos vegetales (incluidas hojas, ramas...) se dejan oxidar y secar hasta que los niveles físicos y químicos de la astilla son los que interesan para el proceso.  Fuente: Medi XXI GSA

4. A través de una tolva los restos vegetales ya triturados se introducen en la planta de tratamiento ubicada en una parcela propiedad del municipio. Fuente: Medi XXI GSA5. Tras el procesado en planta lo que era un "residuo" acaba siendo un producto con precio de mercado que se puede vender y que suministra calor al propio municipio. Fuente: Medi XXI GSA

5. Caldera ubicada en la planta de instalaciones del Ayuntamiento de Serra. Calefacción de kilómetro cero. Fuente: Medi XXI GSA

6. Una muestra del producto una vez finalizado el proceso. Fuente: Medi XXI GSA.Después de cuatro años de pleno funcionamiento, los resultados son positivos (y sostenibles): 

  • Ahorro medio anual en gestión de residuos verdes: 25.000 €
  • Ahorro medio anual de energía eléctrica: 16.000 €
  • Ahorro económico total para el municipio (4 años de funcionamiento): 164.000 €
  • Energía total de las calderas de la biomasa: 100 kilovatios (250 kilovatios en invierno 2016-2017)
  • Toneladas de pellets de madera producidos / consumidos (por año): 50 toneladas.
  • Reducción total de emisiones de CO2 por no uso de energía eléctrica: 100.000 kg.
  • Hectáreas gestionadas mediante obra forestal para prevención de incendios forestales:130 ha.
  • Empleo creado en planta de producción de pellets de madera: 2 personas. 
  • Empleo creado por obras de prevención de incendios forestales: 6 personas.

Todo ello con producto local, y mediante una inversión en el entorno de los 150.000 euros, tras una buena planificación y mucho esfuerzo de las persona implicadas. ¿Verdad que no parece tan complicado? Pues por desgracia, lo hacen complicado... pero bueno, en Serra lo han conseguido, y por ello hay que poner el proyecto en valor.


3. CONCLUSIONES.

En Serra lo han conseguido. Los "irreductibles galos" han sustituido la calefacción eléctrica o de gasóleo por una fuente renovable que genera trabajo, crea riqueza, previene incendios y contamina menos. 

Mientras, otros (los romanos), siguen a lo suyo. Dan igual el cambio climático, la pobreza energética, los incendios forestales o la balanza comercial. Lo que importa es que ellos, una minoría egoísta e insostenible, sigan viviendo a cuerpo de rey a costa de la mayoría. 

El balance, según datos municipales, es más que positivo. Por una parte están los 41.000 euros de ahorro al año en tratamientos de residuos y energía. Mejor gestión a escala local y amortización de la inversión (pata económica). Por otra parte está la fijación de población a un entorno rural mediante la creación de empleo (Ocho empleos directos creados con unas condiciones laborales dignas y un horario razonable. Pata social). Y finalmente, pero no menos importante 130 hectáreas de bosque gestionado -y más protegido frente al fuego- en una zona de gran valor ecológico (pata ambiental) por no hablar del ahorro en emisiones de combustibles no renovables...

Podemos fijarnos en ejemplos así, o podemos seguir, como si no pasara nada. Se necesita un cambio de percepción especialmente de los "ecologistas urbanocéntricos" (Delgado, 2016) en pro de una política agroforestal seria y dotada de presupuestos. Se necesitan medidas orientadas al Pago Por Servicios Ambientales que permitan a los que aún resisten en el medio rural ganarse la vida. Y se necesita dejar de dar la espalda al mundo rural. Vivir todos en ciudades es una opción... ¿pero es la mejor? ¿la única? 

Si se quiere prevenir de forma efectiva el problema de los incendios forestales hay que hablar de pedagogía, de economía, y de alternativas para ganarse la vida sin tener que sobrevivir en un entorno rural. 

De momento ganan los egoístas insostenibles. Aunque algunas "aldeas galas" resisten, y empiezan a conquistar territorios. Pero "this is Spain..." y es que como diría el protagonista de los cómics creados por Goscinny y Uderzo... están locos estos romanos...PD: Si os interesa el tema, y queréis invertir unos 50 minutos entendiendo el contexto del problema, os recomiendo que veáis este documental de Crónicas, de La 2 de TVE. Un trabajo fantástico que toca todos los palos del problema. No os arrepentiréis. 


[2] Universitat Jaume I. In2Rural

[3] TVE - LA 2 - Programa Crónicas

divendres, 11 de novembre de 2016

Dejadez urbano - forestal o "la culpa fue del cha, cha, chá..."

Cuando uno lleva años trabajando en un sector cree haber visto muchas cosas. Pero la tozuda realidad tiende a sorprender, cada vez más, con determinadas actitudes de propios (profesionales) y ajenos (ciudadanía) en aquello que atañe a los incendios forestales y las responsabilidades de cada cual. 

Esta mañana (11/11/2016) ha aparecido en prensa una noticia que al más puro estilo #CipresesARDEN (léase sensacionalismo periodístico orientado a conseguir clicks (equivalente 2.0 de vender periódicos) a costa de la espectacularidad) anuncia que han denunciado al Consell (Generalitat Valenciana) y el Ayuntamiento de Xàbia. 

Para empezar, el titular es falso. Al parecer nadie ha denunciado nada. Simplemente, un particular con formación forestal ha presentado una solicitud de investigación. De ahí a interponer una denuncia, hay un trecho. 

Extracto del documento presentado ante la Fiscalía de Medi Ambiente de Alicante. Fuente: www.javea.com

De todos modos, por desgracia, una parte de la prensa hace tiempo que dejó de informar para publicar "cosas" que llamen la atención de unos lectores saturados ante tantos sucesos. 

Lo triste es que el camino iniciado por esta denuncia no lleva a nada positivo. Dice el saber popular que "más vale un mal acuerdo que un buen pleito..." o que "pleitos tengas, aunque los ganes...". Y precisamente porque este tipo de saber suele atesorar bastante sentido común, conviene escucharlo. 

Incendio Forestal de Xàbia 2016. La presencia de zonas de Interfaz Urbano - Forestal supone un riesgo para los propietarios de las viviendas, y para el operativo. Fuente: Levante - EMV.¿De quién fue la culpa del incendio forestal de Xàbia? Del Cha,cha,chá...

En primera instancia la prensa "informó" de que un vecino había grabado al pirómano... 

Noticia aparecida el día 07/09/2016 y firmada por Alfonso Padilla. Fuente: Levante-EMV.

Analicemos por un momento. Afirma de forma contundente, sin dejar lugar a dudas, que un vecino grabó al pirómano.  Al día siguiente, el mismo periódico publicó que el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Guardia Civil, creía que podía haber sido una colilla... 

Noticia aparecida el día 08/09/2016 y firmada por Alfonso Padilla. Fuente: Levante-EMV.

Luego, al cabo de un tiempo, cuando los profesionales de la investigación de causas (disciplina poco reconocida, pero fundamental a la hora de atajar mitos y leyendas varios) determinaron que la causa fue una colilla... de forma fehaciente. 

Noticia aparecida el día 06/10/2016 y firmada por la Agencia EFE. Fuente: ElDiario.es


Por tanto, y para empezar, "la culpa" (causa de la ignición) fue una colilla. Un despiste. Una negligencia. Una estupidez humana, como tantas otras veces. Ni manos negras, ni pirómanos misteriosos, ni pepinillos en vinagre. Un cigarro mal apagado. Sí, en el siglo XXI. Lamentable, pero cierto. Como en 2012, cuyos grandes incendios fueron causados por negligencias. 

Primer culpable evidente: el negligente.

Pero sigamos el análisis. Respecto a la "no denuncia" que han publicado los periódicos. Ante cosas serias se requiere seriedad (más de la que se atesora en muchos casos) y rigor. Y la Protección Civil es una cosa muy seria y requiere rigurosidad. 

Por ello, ante el hecho de que alguien que dice ser ingeniero forestal ponga este tema en manos del Fiscal, y se permita el lujo de acusar exclusivamente a las Administraciones Públicas, se puede afirmar que además de ser un acto contraproducente, no soluciona en absoluto el problema de base, genera un escenario poco favorable para su resolución y además, es injusto e irresponsable.

Por establecer un símil: Es como si se culpara solamente a los Gobiernos de los países del Cambio Climático. ¿Usted va en coche a todas partes? ¿Utiliza energías no renovables? ¿Qué alimentos consume? Pues mire, es que va y resulta que usted también tiene una parte alícuota de responsabilidad en el cambio climático.

Lo que pasa es que es más sencillo, más cómodo (e infinitamente más irresponsable) culpar de todo "al Gobierno" y santas pascuas. Pero no. 

Un vecino contempla los efectos del incendio forestal. ¿Por culpa de quién se quemó su casa? Fuente: Levante - EMV

¿Es legítimo que alguien a quien se le ha quemado la casa exija responsabilidades? 

Por supuesto. Faltaría más. Pero para ser serios y rigurosos, normalmente cuando se quema una vivienda en una zona de Interfaz Urbano - Forestal los propietarios de los terrenos y de las viviendas tienen una parte alícuota de responsabilidad. 

Lógicamente, si usted quiere vender un seguridad contra incendios, es mucho más "popular" echar la culpa al Gobierno (en plan italiano... "piove, porco Governo...") pero no nos pagan (al menos a algunos) para ser populares. Si no para ser honestos, serios y lo más profesionales que nuestras posibilidades nos permitan. 

Llegados a este punto resulta fundamental ver ejemplos de documentación rigurosa y seria, como estos vídeos del Ingeniero de Montes y experto en incendios de Interfaz Urbano - Forestal, David Caballero. Coordinador, entre otras cosas, del proyecto WUIWatch, que es el observatorio europeo de este tipo de incendios. Para la gente del sector, no hace falta presentación. Para los lectores legos en materia de incendios es un profesional que lleva más de 20 años trabajando concretamente en este tema. Por ello, y dado que la experiencia es un grado, una voz a tener en cuenta. Más ejemplos. Raúl Quílez. Doctor Ingeniero en Incendios Forestales que trabaja en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y miembro de la Fundació Pau Costa un artículo sobre el papel de la jardinería privada en los incendios forestales: 

El blog del Doctor Ingeniero de Montes Javier Madrigal, investigador en el INIA: 

Una explicación reciente del cambio de paradigma forestal, el abandono de las zonas rurales y sus consecuencias en cuanto a incendios forestales del Doctor Ingeniero de Montes, investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Delgado:

http://samarucdigital.com/2016/10/30/un-estudi-de-la-upv-alerta-de-la-desaparicio-del-paisatge-agroforestal-mediterrani/?lang=es
Todos ellos, gente seria y muy rigurosa, que cuando publica algo en los medios lo hace con conocimiento de causa y sin aspavientos... con base científica y analizando el problema desde todos los puntos de vista. No sólo desde uno. Y desde luego, no pensando en la "popularidad" de sus trabajos, si no en la necesidad de ser objetivos.

Por ello, se puede entender, y hasta compartir, la necesidad de poner en la palestra este asunto. Es importante y es prioritario si se quiere prevenir incendios de forma efectiva. Pero existen formas mucho más eficaces, eficientes y productivas que instar a la incoación un procedimiento judicial.

Se puede entender, y hasta compartir, que se responsabilice en parte a las Administraciones Públicas porque a veces existe dejadez y falta de voluntad real. Pero no es menos cierta la falta efectiva de recursos técnicos y económicos para los Ayuntamientos en muchos otros casos y la indefensión de muchos técnicos municipales.

La culpa de los incendios de Interfaz Urbano - Forestal es de la Dejadez Urbano - Forestal. Así, sin paliativos. Es culpa de la dejadez de los propietarios de viviendas en zonas de riesgo que acumulan materiales inflamables junto a sus viviendas, o depósitos de gas.

Es culpa de las Comunidades de Propietarios que no toman medidas de autoprotección ni de prevención de incendios forestales en sus entornos inmediatos. Que afirman que "yo pago mis impuestos" y que con eso es suficiente.

Es culpa del abandono de los espacios agroforestales y del hecho de que la mayor parte del territorio forestal valenciano (concretamente un 55,2% de las 1,3 millones de hectáreas de terrenos forestales que tenemos) pertenecen a particulares. El 38,6% es de propiedad pública (Ayuntamientos, Generalitat...) y del 6,2% se desconoce su titularidad.

Es culpa de que la titularidad pública se reparte fundamentalmente entre los ayuntamientos, que poseen tres cuartas partes de los terrenos forestales públicos (76%), quedando una menor proporción en manos de la Generalitat (15,4%) y otros entes locales (8,5%), que no siempre tienen recursos para gestionar dichos terrenos. Terrenos que además no producen nada en muchos casos.

Es culpa de que la propiedad forestal valenciana se caracteriza por estar dominada por un minifundio privado (más de la mitad de la superficie privada está formada por explotaciones inferiores a 1 ha) que, además, está fuertemente ligada e interconectada con el uso agrícola. Y esto, claro está, complica la gestión.

Y finalmente, por supuesto que es culpa de las Administraciones. Claro que sí. En algunos casos hay responsables políticos que pasan olímpicamente del tema.

Pero no es lo habitual. Si no toman medidas es porque no pueden (y porque muchas veces los propios particulares, con su actitud, bloquean posibles soluciones si éstas representan tener que poner dinero en SU PROPIA SEGURIDAD).

Miren atentamente esta imagen:

"Autoprotección precaria" de un particular durante el incendio forestal de Cortes de Pallás en 2012. Fuente: Ferran Dalmau-Rovira


Si este señor que aparece en la imagen, que habiendo sido evacuada su urbanización decidió quedarse, que no tenía más que 4 cubos de agua y una manguera de riego, un chándal de fibra sintética (altamente inflamable) y una máscarilla de pintor, en una urbanización que nunca tomó medidas preventivas antes del incendio para protegerse muere durante el incendio, ¿de quién sería la culpa?

Pues eso.

Podemos seguir por el camino fácil y "popular" de culpar a las Administraciones, e incluso denunciarlas. Pero no solucionaremos nada. Al contrario.

O podemos denunciar la Dejadez Urbano - Forestal. Y avanzar por un camino arduo y complicado. Pero más efectivo y productivo. Aquí un ejemplo.

Si en vez de culpables se quieren buscar soluciones hace falta trabajar la pedagogía. El mensaje. Acercar posiciones entre las partes, diálogo, educación y sensibilización. Hace falta cambiar la percepción del riesgo. Y reconectar a la sociedad urbana y urbanita con los espacios agroforestales. Como me ha escrito hoy un buen amigo. "...Esta noticia va totalmente en contra de lo que llevamos años trabajando, lleva al conflicto, a enfrentar posiciones, a no entender la esencia de los problemas (cuyas soluciones en muchos casos son sencillas), a bloquear la situación y convertirla en un escenario cada vez más peligroso...".

Bombers Forestals. Generalitat Valenciana.


De quien les puedo asegurar que no es culpa es de quien se tiene que enfrentar a los incendios forestales. Sea de quien sea la culpa, a estos les toca siempre...Una lástima, aunque quepa consuelo. Siempre nos quedará echarle la culpa al cha, cha, chá...


divendres, 7 d’octubre de 2016

Informe Técnico: Análisis de la efectividad del sistema SIDEINFO® como apoyo a las operaciones de defensa y extinción en el incendio forestal de Carcaixent 16/06/2016 #IFCarcaixent

El 16 de junio de 2016 la localidad valenciana de Carcaixent, donde el equipo de Medi XXI GSA tenemos nuestra sede principal, sufrió un incendio que afectó a 2.210 hectáreas de masa forestal e impactó contra una zona de Interfaz Urbano - Forestal conocida como Urbanización Colonia Santa Marina.

Imagen de la zona de impacto del incendio forestal de Carcaixent contra la urbanización Colonia Santa Marina. Fuente: Medi XXI GSA

Este núcleo de población disponía desde 2006 del sistema defensivo SIDEINFO® (www.sideinfo.org) del cual nuestro equipo es responsable. Durante estos meses se ha trabajado intensamente para recopilar, analizar y discutir datos sobre el incendio y su impacto contra la urbanización con la intención de aprender, mejorar nuestro trabajo y generar conocimiento que permita abordar con mayores garantías el reto de las emergencias derivadas por fuego forestal en este tipo de entornos.

Fruto de ello presentamos en el día de hoy el trabajo ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA SIDEINFO® COMO APOYO A LAS OPERACIONES DE DEFENSA Y EXTINCIÓN EN EL INCENDIO DE CARCAIXENT A SU LLEGADA A LA URBANIZACIÓN DE SANTA MARINA EL 16/06/2016 #IFCarcaixent que ha sido elaborado en el marco de colaboración de Medi XXI GSA (www.medixxi.com) con el proyecto WUIWATCH de la Comisión Europea EC-ECHO (www.wuiwatch.org). Enlace de descarga del informe: Pincha aquí para descargarlo
Cartografía de la zona del impacto: Pincha aquí para descargar KML Google 


Esperamos que estas lecciones aprendidas sirvan a la comunidad profesional de los incendios forestales y a la ciudadanía en general sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y de autoprotección antes del incendio aplicando aquella máxima ancestral de que es mejor prevenir que curar. 

Cordialmente, 

El equipo de Medi XXI GSA 

#Renaix_Carcaixent #RenaiXent